Strona główna

Spotkania adaptacyjne

29.08 oraz 30.08.2022 godz. 10.30 - 12.00

zapraszamy dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola.

Dzieciom towarzyszy jeden z Rodziców lub dorosły opiekun.

Spotykamy się na terenie ogrodu przedszkolnego.