Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu nr 289 z siedzibą przy ul. Twardej 60 A w Warszawie

jest Pani Anna Kokot
e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

3) Zarządzenie nr 9/2018  Dyrektora Przedszkola nr 289 w Warszawie z dnia 01.10.2018 r. 
w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.