Przedszkole 289 BIP
godlo (70 kB)

PRZEDSZKOLE 289

Główna

O nas
Tablica ogłoszeń
Grupy

Kontakt

Galeria

Ciekawostki

Dla rodziców

Nasz rozkład dnia

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu kontaktów nauczyciel - rodzic, nauczyciel - dziecko. Przekazywanie wiedzy o dziecku
8.00 - 9.00 Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem ¶niadań. Trening czynno¶ci samoobsługowych.
9.00 - 10.00 Realizowanie zajęć dydaktycznych według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Prowadzenie zajęć sprzyjających rozwijaniu umiejętno¶ci intelektualnych dziecka.
10.00 - 11.00 Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych, oraz konstrukcyjno-technicznych. Rozwijanie cech motorycznych.
11.00 - 12.00 Zajęcia na ¶wieżym powietrzu. Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkola i poza terenem placówki. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywisto¶ci przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.
12.00 - 13.00 Usprawnianie techniki samoobsługi, oraz samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, wprowadzanie w kulturę bycia. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych organizacyjnie z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.
13.00 - 15.00 W różnych grupach wiekowych odpoczynek poobiedni, oraz organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców i dzieci.
15.00 - 15.30 Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku
15.30 - 17.30 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalno¶ci dzieci.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2016
Projekt i wykonanie AGP