Specjaliści

Specjaliści pracujący w 289 w roku szkolnym 2021/22:

Logopeda:

  • Poniedziałek 8:30 – 11.30

  • Wtorek  8.00 – 12.00

Przedszkole współpracuje

z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13, 00-001 Warszawa.

Psycholog z ramienia Poradni 2 razy w miesiącu, w wyznaczonych godzinach pełni dyżur w przedszkolu, prowadzi konsultacje z nauczycielami i na ich wniosek kieruje do rodziców zaproszenie na wizytę w Poradni. Rodzice, którzy chcą skorzystać z oferty poradni lub skonsultować się z psychologiem wizytującym przedszkole mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 631 08 23