English for kids

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. To jedno z zadań wychowania przedszkolnego.  Nasze perzdszkolaki przygotowują się do nauki języka angielskiego, która bedzie podstawą do późniejszej edukacji językowej w szkole.