Programy i projekty

Baby Beetles

Ten kurs jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia, ale oczywiście mogą korzystać z niego także dzieci starsze, o ile wcześniej nie miały kontaktu z angielskim i używane tam formy językowe nie będą dla nich zbyt proste.

Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Seria składa się z 4 książek, kolorowanek, 4 płyt DVD i 4 płyt CD, których dziecko może słuchać od pierwszych chwil życia, tzn. zanim zacznie cokolwiek oglądać.

Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. Zoom, Ring Ring, Splish Splash i Tick Tock to grupa przyjaciół o odmiennych charakterach i zainteresowaniach. Dzięki nim dziecko oswaja się z różnymi sytuacjami przyswajając określone słownictwo, ale także uczy się wielu innych rzeczy jak np. odpowiednich zachowań w różnych okolicznościach.

Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach.

Co szczególnie istotne – seria „Baby Beetles” jest tak skonstruowana, że zarówno opiekunowie w placówkach, jak i rodzice w domu nie muszą znać języka angielskiego, aby pomagać dzieciom w procesie edukacji. Co więcej – mogą uczyć się razem z dziećmi.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

„Biblioszansa, czyli 25 sposobów na poznanie książki

To nasz projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Biblioteka Publiczną nr 24 w Warszawie. Dzieci z grup 4 i 5 latków uczęszczają raz w miesiącu na zajęcia biblioteczne. Mają możliwość poznać pracę bibliotekarza, oswajają się z funkcjonowaniem biblioteki. Na zajęciach słuchają głośno czytanych fragmentów książek lub innych utworów literackich, omawiają treść usłyszanego tekstu, wykonują prace plastyczne na dany temat. Często nasi wychowankowie zapraszani są do biblioteki na spotkania z pisarzami utworów dla dzieci oraz przedstawienia jakie odbywają się w bibliotece.

Wizyty w bibliotece zachęcają dzieci do sięgania po książki, zapisywania się do grona czytelników. Takie lekcje biblioteczne dają dzieciom wiedzę jak wykorzystywać podręczniki do nauki, znalezienia potrzebnych informacji. Dzieci czerpią radość z obcowania z książka, wiedzą o tym, że należy je szanować.

„Niepodległa” projekt edukacyjny w ramach obchodów 100lecia odzyskania niepodległości

Projekt pod patronatem Urzędu Dzielnicy Wola m.st Warszawy „Niepodległa”-stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt ten jest skierowany do dzieci 5-letnich z 28 wolskich przedszkoli (po jednej grupie z każdego przedszkola). W naszym przedszkolu jest to grupa „Krecików”. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych poznają pojęcia oraz wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności. Projekt ma na celu budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych.
Partnerzy projektu:
Urząd Dzielnicy wola m.st Warszawy
Instytut Pamięci Narodowej
Muzeum Historii Polski
Biblioteki publiczne na terenie dzielnicy Wola
Wolskie Centrum Kultury

``Kuźnia nauki w wolskich przedszkolach``

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci z przedszkoli w naszej dzielnicy.W ramach projektu prowadzone będą działania z zakresu edukacji naukowo – badawczej. W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano spotkania z przyrodą, plenerowy festiwal naukowy, konkursy przyrodniczo – matematyczne, zajęcia edukacyjne i warsztaty z eksperymentowaniem, uczestnictwo w szkolnych lekcjach z chemii i fizyki, wycieczki plenerowe itp. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci i zachęcanie ich do eksperymentowania, ukazanie przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii, fizyki itp.) jako atrakcyjne.

Program profilaktyki chorób zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”

Program ten opiera się na profilaktyce chorób zakaźnych. Powstał w celu zmniejszenia występowania chorób zakaźnych wśród dzieci. Jego głównym przesłaniem jest zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny i wykonywanie szczepień ochronnych. Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych (5,6 lat), kadry pedagogicznej i rodziców. Celem programu jest ograniczenie występowania chorób zakaźnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz znaczenia higieny rąk w profilaktyce tych chorób poprzez wykształcenie nawyku mycia rąk w odpowiednich sytuacjach oraz wyrobienie prawidłowej postawy w stosunku do szczepień zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Ponadto projekt zawiera inne elementy profilaktyki m.in. odpowiednie zachowania w czasie choroby czy unikanie zachowań ryzykownych w grupie rówieśników.