Aktualności

KONKURS NA NAJLEPSZE BAJKOWE PRZEBRANIE

Ogłaszamy konkurs na bajkowe przebranie.

Każde z dzieci może przebrać się za ulubioną postać z bajki i zrobić sobie zdjęcie, które trzeba wysłać na adres internetowy naszego przedszkola.

Regulamin konkursu.

Klauzula informacyjna - zgoda.

Zebrania z Rodzicami

grupa II "Żabki" 2.09.2020 środa godzina 17.30

grupa I "Pszczółki" 3.09.2020 czwartek godzina 17.00

grupa III "Motylki" 7.09.2020 poniedziałek godzina 17.00

grupa IV "Biedroneczki" 8.09.2020 wtorek godzina 17.30

grupa V "Kreciki" 9.09.2020 środa godzina 17.00

grupa  VI  "Bocianki" 10.09.2020 czwartek godzina 17.00

Zebrania odbywają się w salach grup w reżimie sanitarnym, bez obecności dzieci, jeden Rodzic.

Drodzy Rodzice Kochane Dzieci

Już we wtorek zaczynamy nowy rok przedszkolny.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Pani Dyrektor oraz najnowszymi procedurami

obowiązującymi w naszym przedszkolu od 1 września.

Dokumenty, które należy wypełnić i podpisać znajdą Państwo w zakładce "dokumenty".

Dostaną je Państwo także pierwszego dnia  w przedszkolu.

 

List Dyrektora Przedszkola nr 289 do Rodziców

Procedury postępowania w Przedszkolu nr 289

List Prezydenta Warszawy Do Rodziców

 

 

 List Prezydenta Warszawy do rodziców i dzieci 

  http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/sc-mf311-1200330140600.pdf 

UWAGA

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 - drugi etap rejestracji wniosków

 

 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

30 kwietnia

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Na prośbę Mazowieckiej Policji udostępniamy komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Szanowni Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją  ulegają  zmianie  zasady prowadzenia zapisów  na dyżury wakacyjne.

  Na prośbę  rodzica  wysłaną do przedszkola  drogą e-mailową , dyrektor generuje hasło dostępu na zapisy na dyżur wakacyjny i wysyła tą samą drogą.

 W przypadku braku adresu e-mail rodzica proszę  o kontakt telefoniczny  z  przedszkolem  w celu ustalenia sposobu przekazania hasła.

Hasła  na prośbę rodziców  będą przekazywane  ( elektronicznie ) do  25 marca.

UWAGA

 Rodzice dzieci  biorący udział  w rekrutacji do przedszkoli lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021  korzystają  z hasła nadanego w systemie rejestracji  wniosku/ zgłoszenia .

  Rodzice wypełniają wniosek tylko  w systemie  zapisów  na dyżury wakacyjne . Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej  do placówki.

 http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

 

Apel do Rodziców / Opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020

http://sokolow.psse.waw.pl/files/wsse/PSSE/PSSE_Sokolow_Podlaski/komunikaty/koronawirus/MPWIS%20-%20APEL%20do%20RODZICOW%20w%20zw.%20z%20zawieszeniem%20zajec%20szkolnych.pdf

  

UWAGA!

Godziny przyjęć dokumentacji w terminie

od 12.03 do 20.03.2020

PONIEDZIAŁEK  9.00 - 13.00

WTOREK  9.00 - 13.00

CZWARTEK 13.00 - 16.00

 

 

UWAGA                 

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku:

,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu

kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch,

odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch

(w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu,

Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS

Zachęcamy do zapoznania się także  z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

 

 

UWAGA RODZICE CHCĄCY ZAPISAĆ DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

03.03.2020

w godzinach 15.30 - 16.30

zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY

 

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

odbędzie się 14.02.2020

w godzinach przedpołudniowych.

Strażnicy miejscy będą rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie.

 

Mali Naukowcy - eksperymenty

Zajęcia naukowe odbędą się 26.02.2020 w godzinach przedpołudniowych.

 

 

        We wtorek 08.10.2019

odbędą się warsztaty kulinarne

z Panią dietetyk na temat zdrowego odżywiania się.

 

 

We środę 09.10. 2019

po śniadaniu o godzinie 9.15

dzieci obejrzą przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów scen warszawskich.

 

 

Nasze Przedszkole kolejny już rok bierze udział w

Dzielnicowym Konkursie Kulinarnym

"Złota Chochla"

promującym zdrowe żywienie.

 

 

Nasze Przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskim projekcie

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

W poprzednim roku dzieci były zachwycone udziałem w tym projekcie dlatego kolejny raz  Mały Miś zagości w naszym przedszkolu.

 

 

Grupa VI "Kreciki"

kolejny już rok bierze udział w Programie  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

"Czyste Powietrze Wokół Nas"

organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w m. st Warszawie.

 

 

Grupa V "Bocianki"

bierze udział w dzielnicowym projekcie  "Wiem co jem".

W ramach tego projektu działa u nas "Koło kulinarne".

 

 

                                                                UWAGA RODZICE !

                                             03.09.2019 - WTOREK O GODZINIE 17.30

                             ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

                                         Zebranie odbywać się będzie bez udziału dzieci.

 

                                   

                        UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

                                                 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

       18.06.2019  WTOREK GODZINA 17.30 - zapraszamy na zebranie (rodzice bez dzieci)

26.06.2019 ŚRODA OD 9.00 DO 11.00 - zapraszamy na zajęcia adaptacyjne (dzieci i rodzice)

 

                               WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYŻURÓW WAKACYJNYCH 2019

                                                                 ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE  

         http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne