Eko - Wola

"Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat" 

Dzielnicowy program  edukacji ekologicznej

Pracując w oparciu o program mamy możliwość wprowadzenia dzieci w najbliższe im środowisko przyrodnicze.

Tematy oraz sposoby realizacji programu mają przede wszystkim pobudzić dzieci  do samodzielnego działania,

poszukiwania i myślenia. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do wolskich 

przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Założenia oraz proponowane działania w programie są zgodne

z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 lutego2017 roku.

Cele programu:

  • Rozbudzanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych; dostrzeganie i poznawanie piękna otaczającej nas przyrody;
  • Kształtowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w tym kształtowanie postawy ekologicznej;
  • Poszerzenie oferty dydaktycznej wolskich oddziałów przedszkolnych;
  • Integrowanie wolskich środowisk oświatowych.

 

"Dzień dyni"

23.10.2020
"Dzień dyni"

"Dzień dyni"

23.10.2020

Nasi mali ekolodzy lubią zdrową żywność. Dynia jest bardzo smaczna i zdrowa.

"Myj ręce, oszczędzaj wodę"

Przedszkolaki wiedzą, że należy dbać o higienę ale trzeba oszczędzać wodę.

W naszym ekologicznym ogródeczku

Jesień przyszła także do naszego ekologicznego ogródka warzywnego.

Dzień drzewa

09.10.2020
Dzień drzewa

Dzień drzewa

09.10.2020

Przedszkolaki świętowały "Dzień drzewa" i zasadziły nowe roślinki.

Nie zgadzam się na....

Dzieci też mają głos i mówią " nie zgadzam się na " palenie papierosów w ich obecności i zatruwanie powietrza.

Sprzątanie świata

Przedszkolaki sprzątają świat.