Opłaty

 

Stawka za wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi10 złotych dziennie. Opłaty są zbierane w naszej placówce do dziesiątego dnia każdego miesiąca – dokładne daty są umieszczane na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkolnej lub na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności – dla wszystkich.

Comiesięczna opłata na Radę Rodziców wynosi 50 złotych i jest wykorzystywana na potrzeby dzieci.