KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

Godziny

Działania

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu kontaktów nauczyciel - rodzic, nauczyciel - dziecko. Przekazywanie wiedzy o dziecku

8.00 - 9.00

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadań. Trening czynności samoobsługowych.

9.00 - 10.00

Realizowanie zajęć dydaktycznych według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Prowadzenie zajęć sprzyjających rozwijaniu umiejętności intelektualnych dziecka.

10.00 - 11.00

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych, oraz konstrukcyjno-technicznych. Rozwijanie cech motorycznych.

11.00 - 12.00

Zajęcia na świeżym powietrzu. Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkola i poza terenem placówki. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.

12.00 - 13.00

Usprawnianie techniki samoobsługi, oraz samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, wprowadzanie w kulturę bycia. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych organizacyjnie z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.

13.00 - 15.00

W różnych grupach wiekowych odpoczynek poobiedni, oraz organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców i dzieci.

15.00 - 15.30

Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku

15.30 - 17.30

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności dzieci.