Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: 

- język angielski  - odbywa się dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz czwartki w godzinach przedpołudniowych (między 9.00 a 12) we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego mgr Dawid Wasiłek.

- rytmika – odbywa się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach przedpołudniowych (między 8.00 a 11). Zajęcia  prowadzi nauczyciel muzyki z wieloletnim stażem mgr Małgorzata Dębińska-Kapsiak